1. CEL

1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Trzebnica i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Trzebnica,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl.
 • Gmina Trzebnica – www.trzebnica.pl,
 • Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu www.kulturaisport.trzebnica.pl,

3. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
 • Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ,
 • Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ.

4. KONTAKT

 • Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz zawody@pro-run.pl
 • Dyrektor biegu: Jacek Jackowiak biuro@pro-run.pl

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 17.02.2018 (sobota), godzina 11:00
 • Start i meta do biegu głównego znajduje się na obszarze terenów spacerowo-wypoczynkowych przy stawach trzebnickich, Lesie Bukowym i Parku Wodnym ZDRÓJ przy ul Leśnej
 • biuro zawodów czynne od godziny 9:00 przy Trzebnickim Parku Wodnym ZDRÓJ.

6. TRASA BIEGU

6.1. Dystans 10km (3 pętle po ok. 3,333m).
6.2. Trasa przełajowa, tereny zielone przyległe do lasu bukowego, o charakterze pagórkowatym. Liczne podbiegi i zbiegi o różnym kącie nachylenia.
6.3. Nawierzchnia: kostka, asfalt (10%), szuter, leśne ścieżki (90%).
6.4. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżki biegowej.
6.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA

7.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
7.2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Trzebnica
7.3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

8. POMIAR CZASU
8.1.W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
8.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
8.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
9.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 15 lutego 2018 otrzymają pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • odlewany medal na mecie

9.3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN oraz kategoria mieszkańców Gminy Trzebnica otrzymają puchary. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają dyplomy, miejsca 1-3.
9.4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
9.5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 13.00
9.6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu.
9.7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
9.8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
10.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.02.2018 r. do godz. 24:00 na stronie www.cross.pro-run.pl (datasport)
10.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 28.01.2018 r. – 40 zł
 • do 17.02.2018 r. – 50 zł
 • Mieszkańcy gminy Trzebnica – 40 zł do 17.02.2018
 • Kategoria Pro-Run – 40 zł do 17.02.2018
 • Zapisy w dniu zawodów 17.02.2018 r. jedynie w przypadku wolnych miejsc.

FV możemy wystawiać najwcześniej 30 dni przed terminem zawodów.

Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wyzstawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Przy fakturze do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

Zawodników Pro-Run Wrocław oraz mieszkańców Gminy Trzebnica obowiązuje najniższa (40 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów.

10.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 15.02.2018 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

10.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online sa księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Cross, nazwisko i imię

10.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.

10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

10.7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
10.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

10.9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (600 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 15.02.2017.

11. UCZESTNICTWO
11.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
11.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
11.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
11.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
11.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.